دکتر حسین اکبری اقدم

فلوشیپ فوق تخصص ارتوپد زانو

آلودگی هوا و محیط زیست یکی از مشكلات بشر امروز می باشد.آلودگی هوا تاثیرات مخربی برسلامتی آدمی دارد از مضراتی که آلودگی هوا برسیستم قلبی ریوی گرفته تا پوست، بینایی و سایر سیستم های بدن می گذارد مفاصل بدن نیز از این آسیب در امان نمی مانند. مطالعات درشهرهایی که آلودگی هوا دارند در جهان نشان داده که آلودگی با توجه به ذراتی که در هوا وجود دارد که با استنشاق جذب بدن می شود از دو طریق باعث بیماری می شود.

رادیکال های آزاد یا اکسیدان ها که باعث آسیب غضروف در سطح مفصل شده و روند تخریب غضروف را تشدید می کنند

وجود یونها یا فلزات سنگین در هوای آلوده باعث بر هم خوردن محیطی که غضروف ها در آن زیست می کنند شده و باز باعث از بین رفتن غضروف ها می شود از طرفی سلولهای استخوانی نیز در هوای آلوده از دو طریق دچار پوکی استخوان می شوند.

 در روزهای آلوده تحرک کاهش پیدا می کند که تاثیر بر روی درجه تراکم استخوان دارد. همانطور که می دانیم تحرک باعث بالا رفتن تراکم استخوان می شود و کمبود تحرک در روزهایی که آلودگی زیاد است تاثیر برعکسی دارد

از طرفی هم این اکسیدانها، یونها و فلزات سنگین که در هوای آلوده هستند باعث آسیب به فرآینده استخوان سازی شده و باعث پوکی استخوان می شود.

پس در روزهایی که هوا الوده است، باافزایش تعداد  این روزها احتمال اینکه مفاصل هم آسیب ببینند و زانو افرادی که در آن شهرزندگی می کنند بیشتر به سمت آسیب پیش برود افزایش پیدا می کند و همچنین کسانی که آرتروز دارند دراین روزها با احساس درد بیشتری در زانوهایشان می کنند و از طرفی پوکی استخوان هم درشهرهای آلوده گریبانگیر افراد ان جامعه می شود.

 سه مشکل عمده در روزهای آلوده کلان شهرها

۱.شیوع آرتروز زانو 

۲.تشدید درد آرتروز

۳. افزایش احتمال پوکی استخوان